Thursday, March 24, 2011

student lifealasan untuk tidak meng'update' blog.~~

and seriously my coursemate and I are now in assigments toxicity
apa pun keadaannya; tolong jangan putus asa. keep hope alive!

"Wahai anak-anakku! Pergilah dan intiplah khabar berita mengenai Yusuf dan saudaranya (Bunyamin), dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kaum yang kafir"
[12:87]

p/s: Toxicity is the degree to which a substance can damage an organism (wikipedia). @_@

1 comment:

kitahamba said...

Rajin dan malas adalah satu perkara subjektif mengikut pandangan sisi seseorang. Rajin didorong oleh perkara yang sangat disukai oleh seseorang untuk dilakukan, manakala malas pula berlaku sebaliknya. Dua perkara ini akan menyebabkan manusia sentiasa mencipta alasan.. Dan untuk mengatasinya cubalah belajar untuk menyukai sesuatu yang kita tidak sukai berdasarkan dengan satu prinsip, iaitu "amanah"...
~YB