Wednesday, June 2, 2010

hidup sampai zuhur?

“Siapa yang menjaminmu hidup sampai selepas waktu Zuhur?” Pertanyaan itu terlontar daripada mulut seorang pemuda kapada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tokoh pemimpin bergelar khulafa’ ar-rasyidin kelima. Ketika itu, khalifah yang terkenal keadilannya itu sangat tersentak dengan perkataan si pemuda. Apatah lagi ketika itu, dia sedang merebahkan dirinya beristirahat selepas selesai mengebumikan khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Malik.

Tetapi baru sahaja merebahkan badannya, seorang pemuda berusia 17 tahun datang menghampirinya dan mengatakan, “Apa yang tuan lakukan wahai Amirul Mukminin?” Khalifah Umar Bin Abdul Aziz menjawab, “Biarkan saya tidur sejenak. Saya sangat letih dan penat sehingga hamper tiada kekuatan yang tersisa.” Namun pemuda itu kelihatan tidak berpuas hati dengan jawapan tersebut. Dia bertanya lagi, “Apakah tuan akan tidur sebelum mengembalikan barang yang diambil secara paksa kepada pemiliknya, wahai Amirul Mukminin?” Khalifah Umar Abdul Aziz mengatakan, “Jika tiba waktu Zuhur, saya bersama orang-orangh saya akan mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya.” Jawapan itulah kemudian ditanggapi oleh si pemuda, “Siapa yang menjaminmu hidup sampai selepas waktu zuhur, wahai Amirul Mukminin?”

Pemuda itu bernama Abdul Malik. Dia adalah putera Amirul Mukminin sendiri, Umar Abdul Aziz. Semoga Allah merahmati kedua-duanya.

Sumber: Cinta di Rumah Hasan Al-Banna karya Mohammad Lili Nur Aulia

p/s: luputkan perkataan NANTI dalam kamus hidup kita dan suburkan ungkapan INSYAALLAH. Allah berfirman, “Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, ‘Aku pasti melakukan itu besok pagi,’ kecuali (dengan mengatakan), ‘insyaAllah’. Dan ingatlah Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, ‘Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) daripada ini.’” {al-Kahfi: 23-24}


jangan bertangguh untuk berbuat kebaikan walau sesibuk mana pun kita...

No comments: